ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชัย พันธ์คง

     จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
Ph.D.(Management)
ที่ Universiti  Utara  Malaysia

     มีความเชี่ยวชาญด้าน "เทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน" โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) จนกลายเป็นสูตรบรรยายที่ฮ็อตฮิตที่สุด กว่า 150 ครั้ง ใน 40 กว่าองค์กรทั่วประเทศ

และเป็นวิทยากร หลักสูตรที่น่าสนใจอีกหลายหลักสูตรเช่น
 “5
.เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 “7
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)”
 “
การจัดการความรู้ (KM) ฉบับใช้งานจริง สนุก และยั่งยืน
 “
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)”
 “
การบริหารเวลาเพื่อความคุ้มค่าในการทำงาน (Time Management)”
 “
หัวหน้างานมืออาชีพ (To be Professional)”
 “
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness)"
เป็นต้น

     นอกจากนี้ยังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง  อีกทั้งยังเป็นนักเขียน มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่
ไคเซ็น(Kaizen) ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
คาถาชีวิต ยกกำลังสองและ
เล่มล่าสุด
หมดตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าหมดใจอะไรก็ไม่เหลือ 

และเป็นเจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย" อีกด้วย

Image
ผศ.เธียรชัย พันธ์คง (Aj.Man)

ผลงานหนังสือ

ปัจจุบันออกหนังสือทั้งหมด 4 เล่มเรียงตามลำดับ การออกก่อนหลัง
Image
Image
Image
Image

ประมวลภาพเดินสายบรรยาย

เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรม workshop ตามหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ
Image

ได้รับเกียรติลงหนังสือนิตยสารขวัญเรือน

เล่าเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาของตัวเอง ให้ทางนิตยสารขวัญเรือน เพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือ ฉบับที่ 1083 ปักษ์แรก มกราคม 2560 (Happy New year 2017)

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Image
หน้าคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
Image
หน้า ม.หาดใหญ่