เกี่ยวกับ อ.แมน (ผศ.เธียรชัย พันธ์คง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ , ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D.(Management) ที่ Universiti Utara Malaysia . มีความเชี่ยวชาญด้าน “เทคนิคการพัฒนาคน และพัฒนางาน” โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) จนกลายเป็นสูตรบรรยายที่ฮ็อตฮิตที่สุด กว่า 150 ครั้ง ใน 40 กว่าองค์กรทั่วประเทศ …

ผศ.เธียรชัย พันธ์คง (Aj.Man)

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

หลักการไคเซ็น คือ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องวันละนิด อย่างไม่หยุดยั่ง

ธุรกิจพัฒนา เพราะทำสิ่งที่ดีกว่าเดิม

แนวคิดที่ว่า ไม่มีอะไรดีที่สุด มีแต่ เราทำให้ดีกว่านี้ได้อีกมั๊ย คิดส่ิงที่ดีกว่าอยู่เสมอ

ไอเดีย แต่ละคนมีค่า

อย่าปิดกั้นความคิดทีมงาน จงส่งเสริมและปล่อยให้เขาได้แสดงออก

คอร์สเรียนออนไลน์

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิดไคเซ็น

หลักสูตรออนไลน์ ที่จะช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดไคเซ็น จากญี่ปุ่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ความพอใจ เป็นศัตรู ของการพัฒนา”

การพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยกิจกรรม QCC

หลักสูตรออนไลน์ ที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กร ให้ดีขึ้นไปอีกขั้น ด้วยกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือกันด้วยความสมัครใจ และได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า