0(0)

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิดไคเซ็น

  • โดย Aj.Man
  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น ที่สนุก และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย

คำอธิบาย

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็กทีละน้อย หรือ Continuous Improvement เป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ไคเซ็น (Kaizen)” ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตลอดจนการลดต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินอีกด้วย  ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ แนวคิดไคเซ็นยังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ได้เรียนรู้วิธีการค้นหาความสูญเปล่าในงาน เทคนิคการปรับปรุงงานของตนเองด้วยตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up)

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนจะได้เข้าใจแนวคิดของไคเซ็น
  • 2. นำความรู้ ไปปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในด้านการปรับปรุงพัฒนางานในองค์กร
  • 3. เพื่อปรับปรุงงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

16 บทเรียน1h 30m

Session 1 : ไคเซ็น คืออะไร?

ทำความรู้จักกับคำว่าไคเซ็น
01: ทำไมต้องปรับปรุงงาน4:13
02: แนวคิดไคเซ็น5:29

Session 2 : ทำไมต้องไคเซ็น ?

Session 3 : ขั้นตอนและกระบวนการทำไคเซ็น

Session 4 : การเขียนผลงานไคเซ็น

Session 5 : ตัวอย่างไคเซ็นที่ใครๆก็ทำได้

Session 6 : เคล็ดลับไคเซ็น

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

6 ผู้เรียน

1,290 ฿ 990 ฿

กลุ่มเป้าหมาย

  • ทุกองค์กร และบุคลากรทุกระดับ

ไคเซ็นแมน เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดไคเซ็น การพัฒนาคน การพัฒนางาน
รับจัดฝึกอบรม พร้อม wordshop ตามหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

Follow me

Facebook Pagelike Widget